Active Properties förvärvar ny fastighet

Publicerades: 2022/5/26

Den 17 maj förvärvade Active Properties ny fastighet i populära Viggen området i Ronneby Kommun. Hyresgäster till fastigheten är Rusta och Stadium Outlet. Fastigheten omfattar 3 600 kvm med gemensam parkering.

Den 19 maj öppnade Stadium Outlet och den
25 maj öppnade Rusta på Viggens handelsplats i Ronneby.

 


Årsredovisning 2021

Publicerades: 2022/5/23

Årsredovisning 2021


Kallelse till årsstämma 2022

Publicerades: 2022/5/4

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022 kl 13.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 27 maj kl 16.00.

Kallelse till årsstämma 2022


Pressrelease – Nyemission

Publicerades: 2021/11/12

Active Properties AB (publ) genomför en riktad nyemission om 17,5 MSEK till Investment AB Spiltan
Styrelsen i Active Properties (bolaget) avser att med stöd av bemyndigandet genomföra en riktad nyemission till Investment AB Spiltan, som tecknar 5 000 000 B-aktier till en kurs om 3,50 kronor per aktie och därmed befäster sin ställning som bolagets tredje största ägare.
”Vi välkomnar att Spiltan har valt att öka sitt ägande i bolaget. Vi har en rad pågående fastighets-projekt och vårt bestånd fortsätter att växa. Emissionen stärker vår finansiella beredskap och hjälper oss att bibehålla en stabil kapitalstruktur, samtidigt som den underlättar vår expansion. Vår ambition är att nå ett fastighetsvärde på över 1 miljard kronor under 2022”, säger Sven-Olof Linderoth, VD Active Properties.

”Fastigheter är ett av segmenten i Spiltans portfölj och vi har en lång historik av framgångsrika fastighetsinvesteringar. Vi investerade i Active Properties redan 2007 och har successivt utökat vårt innehav. Det är ett välskött bolag som vi bedömer har goda möjligheter att fortsätta växa och skapa värden för långsiktiga aktieägare”, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

Mera info – Pressrelease nyemissionÅrsredovisning 2020

Publicerades: 2021/6/8

Årsredovisning 2020

 


Kallelse till årsstämma 2021

Publicerades: 2021/5/25

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 22 juni 2021 kl 10.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 16 juni kl 16.00.

Kallelse till årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2020

Publicerades: 2020/5/20

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2020 kl 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 16 juni kl 16.00.

Kallelse till årsstämma 2020


Årsstämma 2020

Publicerades: 2020/5/7

Årsstämma hålls den 23 juni 2020 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.


Aktieägarinformation

Publicerades: 2020/5/7

Active Properties A och B handlas månadsvis hos Pepins.

Aktiehandel erbjuds under fyra sammanhängande dagar, en gång per månad. För att lägga order behöver du vara medlem hos Pepins, vilket du kan bli kostnadsfritt genom att klicka här.

Köp- och/eller säljorder läggs via inloggning på pepins.com eller per telefon 08-673 17 90, under en aktiv handelsperiod.

Aktien handlas i poster. Om du vill köpa eller sälja ett antal som underskrider en handelspost är du välkommen att maila Pepins kundsupport på info@pepins.com för assistans i orderläggningen.

Vid frågor gällande handel vänd dig till Pepins kundsupport på 08-673 17 90 eller info@pepins.com.


Årsstämma 2020

Publicerades: 2020/3/27

Pga det osäkra läget som Coronoviruset Covid-19 skapat har styrelsen i Active Properties valt att avvakta med ett datum för årets bolagsstämma. Stämman kommer dock att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.Årsredovisning 2018

Publicerades: 2019/4/30

Årsredovisning 2018


Kallelse till årsstämma 2019

Publicerades: 2019/4/16

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 9 maj kl. 16.00.
Kallelse till arsstamma 2019


Årsstämma 2019

Publicerades: 2019/3/21

Årsstämma äger rum den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.


Till våra Aktieägare

Publicerades: 2018/12/19

Information till våra aktieägare

Under senaste veckan har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via telefon, blivit kontaktade om ett erbjudande om köp av aktier i APROP
. Erbjudandet har framförts av Rex Division, ett danskt s k call-företag, på uppdraget av en för oss okänd investerare och utan någon som helst föregående kontakt med företrädare för APROP
.

Det föreslagna priset på aktierna som lämnas i erbjudandet via Rex Division är, enligt den mejlkorrespondens vi fått ta del av, 0,55 kr för A-aktien och 0,50 kr för B-aktien, dvs avsevärt lägre än senaste betalkurserna. Någon garanti för hur erhållande av betalning för eventuellt försålda aktier skall ske framgår inte av meddelandet.

Aktieägare i APROP erbjuds idag handel via Pepins Group AB och vanligtvis sker handel en gång per månad. De senaste köpkurserna i respektive aktieslag var i december för A-aktien 1,00 kr och B-aktien 0,92 kr.

Vänliga hälsningar
Active Properties AB
Sven-Olof Linderoth                                        Pia Lilja
Verkställande direktör                                    Ekonomichef
0703-01 00 67                                                  0457-38 60 17Årsredovisning 2017

Publicerades: 2018/5/16

Årsredovisning 2017


Kallelse till årsstämma 2018

Publicerades: 2018/5/2

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 25 maj kl. 16.00.

Kallelse till årsstämma 2018


Bolagsstämma 2018

Publicerades: 2018/4/11

Bolagsstämma kommer att äga rum den 31 maj 2018, kl: 11:00, på Soft Center, Ronneby


Till våra aktieägare

Publicerades: 2017/9/26

Information till våra aktieägare

Under gårdagen har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via brev, mottagit ett erbjudande om möjlighet till försäljning av aktier i APROP. Erbjudande är framställt av Norfond AB (559058-0378). Nordfond AB är ett för APROP helt okänt bolag och erbjudandet har också lämnats utan någon som helst föregående kontakt med företrädare för APROP.
Aktieägarna i APROP erbjuds idag handel via Pepins Group AB och vanligtvis sker handeln en gång per månad. De senaste omsättningarna i respektive aktieslag skedde den 21/8 och då omsattes A-aktien för 0,80 kr och B-aktien för 0,88 kr. Det föreslagna priset på aktierna i erbjudande är avsevärt lägre än de senast omsatta kurserna.

Vänliga hälsningar

Active Properties AB
Sven-Olof Linderoth                                        Pia Lilja
Verkställande direktör                                    Ekonomichef
0703-01 00 67                                                  0457-38 60 17Årsredovisning 2016

Publicerades: 2017/5/16

Årsredovisning 2016


Kallelse till årsstämma 2017

Publicerades: 2017/5/3

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 1 juni kl. 13.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 26 maj kl. 12.00.

Kallelse till årsstämma 2017Årsredovisning 2015

Publicerades: 2016/4/20

Årsredovisning 2015


Kallelse till årsstämma 2016

Publicerades: 2016/4/13

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 12 maj kl. 14.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 6 maj kl. 12.00.

Kallelse till årsstämma 2016


Bolagsstämma 2016

Publicerades: 2016/3/10

Bolagsstämma kommer att äga rum den 12 maj 2016, kl: 14:00, på Soft Center, Ronneby


Anbud/Offer

Publicerades: 2015/9/18

Till våra aktieägareÅrsredovisning 2014

Publicerades: 2015/5/13

Årsredovisning 2014


Kallelse till årsstämma 2015

Publicerades: 2015/2/18

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2015 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 28 maj kl. 12.00.

Kallelse till årsstämma 2015
Årsredovisning 2013

Publicerades: 2014/4/23

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013

Årsredovisning 2013


Kallelse till årsstämma 2014

Publicerades: 2014/3/7

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2014 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman ska ske senast den 30 april kl. 13.00.

<a href=”http://activeproperties.se/wp-content/uploads/2014/03/Kallelse-stämma-2014.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Kallelse årsstämma 2014</a>
Årsredovisning 2012

Publicerades: 2013/4/10

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012

Årsredovisning 2012


Kallelse till årsstämma 2013

Publicerades: 2013/3/22

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2013 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 18 april kl. 16.00.
Mera info se: Kallelse till årsstämma 2013

Årsredovisning 2012


Information

Publicerades: 2012/10/17

Avyttring av helägt dotterbolag.

Active Properties har avyttrat det helägda dotterbolaget, Österåker Runö 7:83 Fastighets AB, innehållande en fastighet i Åkersberga. Bolaget förvärvas av ett lokalt fastighetsbolag i Åkersberga, AB Tunaborgen. Försäljningen innebär att kapital frigörs som bl a kommer att användas för att utveckla övriga fastigheter i beståndet.

För mer information kontakta Sven-Olof Linderoth VD i Active Properties AB
sven-olof.linderoth@activeproperties.se
Mob +46 70 301 00 67


Delårsrapport jan-juni 2012

Publicerades: 2012/8/27

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2012:

Delårsrapport  Active Properties Jan-Juni 2012


Årsredovisning 2011

Publicerades: 2012/4/11

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011

Årsredovisning 2011


Kallelse till årsstämma 2012

Publicerades: 2012/3/26

Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2012 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet.

Kallelse till årsstämma


Kalendarium 2012

Publicerades: 2012/1/20

Årsstämma den 25 april 2012 på Soft Center i Ronneby.

Delårsrapport, 6 månader, redovisas den 24 augusti 2012.


Delårsrapport jan-juni 2011

Publicerades: 2011/8/24

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2012:

Delårsrapport jan-juni 2011


Årsredovisning 2010

Publicerades: 2011/4/14

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010:

Årsredovisning 2010


Kallelse till årstämma 2011

Publicerades: 2011/3/29

Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet.
Kallelse 2011


Kalendarium 2011

Publicerades: 2010/12/14

Årsstämma den 28 april 2011 i Ronneby.

Delårsrapport 6 månader redovisas den 24 augusti 2011.


Delårsrapport jan – juni 2010

Publicerades: 2010/8/25

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2010:

Delårsrapport jan – juni 2010Årsredovisning 2009

Publicerades: 2010/4/15

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2009

Årsredovisning 2009


Kallelse till årsstämma 2010

Publicerades: 2010/3/26

Kallelse till årsstämma 2010

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2010 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet.

Active properties Kallelse till årsstämma 2010
Delårsrapport jan-juni

Publicerades: 2009/6/12

En granskad delårsrapport för årets första sex månader 2009 kommer att finnas tillgänglig onsdagen den 26 augusti 2009


Aktiesplit 20/1

Publicerades: 2009/5/14

Active Properties AB (publ) genomför aktiesplit 20/1

I enlighet med beslut som fattats på årsstämman den 29 april 2008 genomför bolaget en uppdelning (split) av bolagets aktier, både A- och B-aktier, i förhållandet 20:1.

Därmed erhåller varje aktieägare tjugo (20) nya aktier för varje gammal aktie. Uppdrag har lämnats till Bolagsverket per den 13 maj och aktiespliten beräknas vara genomförd under vecka 21.Kallelse till årsstämma

Publicerades: 2009/3/29

29 april 2009 kl: 10.30 Sturkögatan 9, Malmö.

Anmälan till årsstämma i Active Properties AB (publ)
Active Properties AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 29 april 2009 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med adress Sturkögatan 9, Malmö.

Sista anmälningsdag till årsstämman är den 24 april före kl: 16.00.

 

Kallelse till årsstämma 2009

Bolagspresentation vid bolagsstämma Protokoll fört vid årsstämma

Förslag till beslut om split punkt 11

Förslag ändring bolagsordningen p 12

Bolagsordning antagen 080430

Bolagsordning efter Ändringsbeslut 1

Bolagsordning efter Ändringsbeslut 2

Förslag apport fordran, punkten 13
Förslag punkten 13 Apport Fordran
Emissionsförslag fordringsrapport Bilaga 13A
Redogörelse 13 kap 7 § fordran Bilaga 13 B
Revisorsyttrande bilaga 13 C
Fairness Opinion

Förslag apport aktier punkten 14
Förslag Aktierapport Punkten 14

Emissionsförslag aktieapport bilaga 14A
Emissionsförslag aktieapport Bilaga 14 A

Redogörelse 13 kap 7 § aktie bilaga 14 B
Redogörelse 13 kap 7 par aktier Bilaga 14 B
Revisorsyttrande Bilaga 14 C
Förslag bemyndigande punkt 15


Aktieägarservice

Publicerades: 2008/10/24

Konvertering av aktie.

Active Properties AB beslöt på bolagsstämman den 30 april 2008 att göra det möjligt för aktieägare i bolaget att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Då någon anmälan om att utnyttja erbjudandet till konvertering inte tillställts bolaget kvarstår antal aktie som tidigare, d v s A-aktier 156.433 och B-aktier 2.472.826.


Aktieägarservice

Publicerades: 2008/6/4

Konvertering av aktie

Ordinarie bolagsstämma den 30 april 2008 beslöt att ägare av aktie av serie A skall äga rätt att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Framställning av konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas konverterade. Styrelsen är skydig att snarast möjligt efter utgången av konverteringsperioden anmäla samtliga begärda konverteringar för registrering. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.


Kallelse till årsstämma 2008

Publicerades: 2008/3/28

Kallelse till årsstämma i Active Properties AB (publ)

30 april 2008 kl: 10.30, Sturkögatan 9, Malmö.

Active Properties AB kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med adress Sturkögatan 9, Malmö.

Sista anmälningsdag till årsstämman är den 28 april före kl: 16.00.

Kallelse bolagsstämma 2008

Årsredovisning 2007

Fullständiga...


Pressrelease

Publicerades: 2007/9/12

Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i DISAB Fastighets AB från DISAB Vacuum Technology AB ett dotterbolag till ACAP Invest AB i Malmö.

DISAB Fastighets AB äger fastigheter i Eslöv och Vallentuna med en total uthyrningsbar yta om 6.731 kvm.

Den överenskomna köpeskillingen motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om cirka 31 MSEK och ger en direktavkastning på ca 8,7 %. I samband med förvärvet tecknar DISAB-gruppen 15 åriga hyresavtal.

Kommentar från Active Properties VD, Sven-Olof Linderoth:
” Genom förvärvet får vi väl underhållna fastigheter och en stabil hyresgäst – kombinationen långa kontrakt och god avkastning – ger oss god stabilitet för fortsatt tillväxt”.

Kommentar från ACAP Invests VD, Thomas Bolmgren:
”Vi frigör med denna affär ytterligare dolda värden i ACAP-koncernen. Överlåtelsen innebär en skattefri reavinst om 15,5 MSEK, motsvarande 2,93 SEK per ACAP-aktie, och ett likviditetstillskott om 19 MSEK”.

Om Active Properties AB (publ)
Active Properties AB (publ) är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter, inom kontor och lätt industri, företrädesvis i södra Sverige. Active Properties samlade fastighetsinnehav uppgår efter förvärvet av DISAB Fastighets AB till c a 80.000 kvm.

Mer information finns på https://www.activeproperties.se/
Om ACAP Invest AB (publ)
ACAP Invest AB (publ) är ett börsnoterat riskkapitalbolag med säte i Malmö. ACAP Invest står för att utveckla starka affärsområden både genom organisk tillväxt och genom förvärv. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO-gruppen, TPS, DISAB, Cetec Electric och MW Security.

Mer information finns på http://www.acapinvest.se/

Se även pdf-fil


Pressrelease

Publicerades: 2007/6/11

Active Properties förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö

Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar
Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö
.

SIFAB äger fyra av SONO-gruppens åtta industrianläggningar med en total uthyrningsbar yta om 37.380 kvm. Fastigheterna är belägna i Lammhult, Mårdaklev, Malmö och Tranås.

Den överenskomna köpeskillingen motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om cirka 116 MSEK och ger en direktavkastning på ca 9 %. I samband med förvärvet tecknar SONO-gruppen 15 åriga hyresavtal.

Kommentar från Active Properties VD, Sven-Olof Linderoth:
” Genom förvärvet får vi en stabil hyresgäst – kombinationen långa kontrakt och god avkastning – ger oss ett gott avstamp inför framtiden”

Kommentar från ACAP Invests VD, Thomas Bolmgren:
”Vi frigör med denna affär stora dolda värden i ACAP-koncernen. Genom likviditetstillskottet på ca 105 MSEK och den väldigt höga soliditet ACAP uppnår, finns det resurser för företagsförvärv i storleksordningen 300 MSEK

Om Active Properties AB (publ)
Active Properties AB (publ) är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt, företrädesvis i södra Sverige. Active Properties äger sedan tidigare Ronnebys Soft Center Fastighets AB innehållande kontorsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 38 000 kvm.

Mer information finns på https://www.activeproperties.se/

Om ACAP Invest AB (publ)
ACAP Invest AB (publ) är ett börsnoterat riskkapitalbolag med säte i Malmö
ACAP Invest står för att utveckla starka affärsområden både genom organisk tillväxt och genom förvärv. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO-gruppen, DISAB, Cetec Electric och MW Security.

Mer information finns på http://www.acapinvest.se/
Se även pdf-fil