DJ Ronneby AB

DJ Ronneby AB äger en fastighet belägen i handelsområde Viggen, Ronneby kommun. Fastigheten förvärvades 2018 och hyrs i sin helhet av Ahlberg Dollarstore AB.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till 2 800 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2028-02-22.