Sörbydal Fastighets AB

Sörbydal Fastighets AB äger en fastighet belägen i handelsområde Viggen, Ronneby kommun. Fastigheten förvärvades 2018 och hyrs i sin helhet av Jysk AB.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 600 kvm och fördelar sig på butik 1 400 kvm och utegård 200 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2028-03-31.