Skeppshults Industrifastigheter AB
Skeppshult

SKIFAB äger en fastighet belägen i Gislaved/Skeppshult. Fastigheten förvärvades 2012 och hyrs i sin helhet av Skeppshults Gjuteri AB.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 7 107 kvm och fördelar sig på kontor 1 321 kvm, industri 5 226 kvm och ett lager 560 kvm. Hyresavtal löper t o m 2026.

Tillbaka till våra fastigheter