Skeppshults Industrifastigheter AB
Skeppshult

SKIFAB äger en fastighet belägen i Gislaved/Skeppshult. Fastigheten förvärvades 2012 och hyrs i sin helhet av Skeppshults Gjuteri AB.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 6 630 kvm och fördelar sig på kontor 1 130 kvm och lätt industri 5 500 kvm. Hyresavtal löper t o m 2026.

Fastighetssammanställning

 

Tillbaka till våra fastigheter