Soft Center Ronneby
Ronneby

Soft Center består av tre (3) fastigheter i åtta delvis sammanlänkade byggnader uppförda i etapper under åren 1986 till 2000. Fastigheterna förvärvades 2006 och erbjuder idag flexibla kontorslösningar för alla typer av tjänsteföretag, utbildnings- och forskningsverksamhet.

I lokalerna finns även två större aulor, ett flertal konferensrum, reception och kontorsserviceverksamhet, café, restauranger samt bibliotek. Den uthyrningsbara ytan uppgår totalt till cirka 32 600 kvm och har ett 100-tal hyresgäster inom skilda branscher och verksamhetsområden. Bland hyresgästerna märks Thoren Framtid, det kommunala energibolaget Miljö & Teknik, KomVux, lärcentret Kunskapskällan Ronneby  m fl.

 

Tillbaka till våra fastigheter