Delårsrapport januari-juni 2020

Publicerades: 2020/9/8

Delårsrapport jan-juni 2020

Årsredovisning 2019

Publicerades: 2020/6/1

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma 2020

Publicerades: 2020/5/20

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2020 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 16 juni kl. 16.00. Kallelse...

Årsstämma 2020

Publicerades: 2020/5/7

Årsstämma hålls den 23 juni 2020 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Aktieägarinformation

Publicerades: 2020/5/7

Active Properties A och B handlas månadsvis hos Pepins. Aktiehandel erbjuds under fyra sammanhängande dagar, en gång per månad. För att lägga order behöver du vara medlem hos Pepins, vilket du kan bli kostnadsfritt genom att klicka här. Köp- och/eller...

Årsstämma 2020

Publicerades: 2020/3/27

Pga det osäkra läget som Coronoviruset Covid-19 skapat har styrelsen i Active Properties valt att avvakta med ett datum för årets bolagsstämma. Stämman kommer dock att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning

Delårsrapport januari – juni 2019

Publicerades: 2019/9/2

Delårsrapport januari – juni 2019

Årsredovisning 2018

Publicerades: 2019/4/30

Årsredovisning 2018

Kallelse till årsstämma 2019

Publicerades: 2019/4/16

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 9 maj kl. 16.00. Kallelse...

Årsstämma 2019

Publicerades: 2019/3/21

Årsstämma äger rum den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Till våra Aktieägare

Publicerades: 2018/12/19

Information till våra aktieägare Under senaste veckan har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via telefon, blivit kontaktade om ett erbjudande om köp av aktier i APROP. Erbjudandet har framförts av Rex Division, ett danskt s k call-företag, på...

Delårsrapport jan-juni 2018

Publicerades: 2018/9/7

Delårsrapport jan-juni 2018

Årsredovisning 2017

Publicerades: 2018/5/16

Årsredovisning 2017

Kallelse till årsstämma 2018

Publicerades: 2018/5/2

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 25 maj kl. 16.00. Kallelse till...

Bolagsstämma 2018

Publicerades: 2018/4/11

Bolagsstämma kommer att äga rum den 31 maj 2018, kl: 11:00, på Soft Center, Ronneby.

Till våra aktieägare

Publicerades: 2017/9/26

Information till våra aktieägare Under gårdagen har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via brev, mottagit ett erbjudande om möjlighet till försäljning av aktier i APROP. Erbjudande är framställt av Norfond AB (559058-0378). Nordfond AB är ett för APROP...

Delårsrapport jan-juni 2017

Publicerades: 2017/9/12

Delårsrapport jan-juni 2017

Årsredovisning 2016

Publicerades: 2017/5/16

Årsredovisning 2016

Kallelse till årsstämma 2017

Publicerades: 2017/5/3

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 1 juni kl. 13.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 26 maj kl. 12.00. Kallelse till årsstämma...

Delårsrapport jan-juni 2016

Publicerades: 2016/9/14

Delårsrapport jan-juni 2016

Årsredovisning 2015

Publicerades: 2016/4/20

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma 2016

Publicerades: 2016/4/13

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 12 maj kl. 14.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 6 maj kl. 12.00. Kallelse till årsstämma 2016

Bolagsstämma 2016

Publicerades: 2016/3/10

Bolagsstämma kommer att äga rum den 12 maj 2016, kl: 14:00, på Soft Center, Ronneby.

Anbud/Offer

Publicerades: 2015/9/18

Till våra aktieägare

Delårsrapport 2015

Publicerades: 2015/9/4

Delårsrapport jan-juni 2015

Årsredovisning 2014

Publicerades: 2015/5/13

Årsredovisning 2014

Kallelse till årsstämma 2015

Publicerades: 2015/2/18

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2015 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 28 maj kl. 12.00. Kallelse till...

Delårsrapport 2014

Publicerades: 2014/9/5

Delårsrapport jan-juni 2014

Protokoll fört vid årsstämma 2014

Publicerades: 2014/5/9

Protokoll ordinarie årsstämma 2014-05-08

Årsredovisning 2013

Publicerades: 2014/4/23

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 Årsredovisning 2013

Kallelse till årsstämma 2014

Publicerades: 2014/3/7

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2014 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 30 april kl. 13.00. Kallelse årsstämma...

Delårsrapport 2013

Publicerades: 2013/8/21

Delårsrapport jan-juni 2013

Protokoll fört vid årsstämma

Publicerades: 2013/4/25

Protokoll ordinarie årstämma 2013-04-24

Årsredovisning 2012

Publicerades: 2013/4/10

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 Årsredovisning 2012

Kallelse till årsstämma 2013

Publicerades: 2013/3/22

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2013 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 18 april kl. 16.00. Mera...

Information

Publicerades: 2012/10/17

Avyttring av helägt dotterbolag. Active Properties har avyttrat det helägda dotterbolaget, Österåker Runö 7:83 Fastighets AB, innehållande en fastighet i Åkersberga. Bolaget förvärvas av ett lokalt fastighetsbolag i Åkersberga, AB Tunaborgen. Försäljningen innebär att kapital frigörs som bl a...

Delårsrapport jan-juni 2012

Publicerades: 2012/8/27

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2012: Delårsrapport  Active Properties Jan-Juni 2012

Årsredovisning 2011

Publicerades: 2012/4/11

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 Årsredovisning 2011

Kallelse till årsstämma 2012

Publicerades: 2012/3/26

Kallelse till årsstämma 2012 Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2012 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet....

Kalendarium 2012

Publicerades: 2012/1/20

Årsstämma den 25 april 2012 på Soft Center i Ronneby. Delårsrapport, 6 månader, redovisas den 24 augusti 2012.

Delårsrapport jan-juni 2011

Publicerades: 2011/8/24

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2012: Delårsrapport jan-juni 2011

Årsredovisning 2010

Publicerades: 2011/4/14

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010: Årsredovisning 2010

Kallelse till årstämma 2011

Publicerades: 2011/3/29

Kallelse till årsstämma 2011 Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade...

Kalendarium 2011

Publicerades: 2010/12/14

Årsstämma den 28 april 2011 i Ronneby. Delårsrapport 6 månader redovisas den 24 augusti 2011.

Delårsrapport jan – juni 2010

Publicerades: 2010/8/25

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2010: Delårsrapport jan – juni 2010

Protokoll fört vid årsstämma

Publicerades: 2010/5/4

Bolagsstämma protokoll

Årsredovisning 2009

Publicerades: 2010/4/15

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2009 Årsredovisning 2009

Kallelse till årsstämma 2010

Publicerades: 2010/3/26

Kallelse till årsstämma 2010 Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2010 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade...

Delårsrapport jan-juni 2009

Publicerades: 2009/8/26

Delårsrapport jan-juni 2009

Information från Skatteverket

Publicerades: 2009/8/18

Information från Skatteverket Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:24 Skatteverkets meddelande SKV M 2009:19

Delårsrapport jan-juni

Publicerades: 2009/6/12

En granskad delårsrapport för årets första sex månader 2009 kommer att finnas tillgänglig onsdagen den 26 augusti 2009.

Aktiesplit 20/1

Publicerades: 2009/5/14

Active Properties AB (publ) genomför aktiesplit 20/1 I enlighet med beslut som fattats på årsstämman den 29 april 2008 genomför bolaget en uppdelning (split) av bolagets aktier, både A- och B-aktier, i förhållandet 20:1. Därmed erhåller varje aktieägare tjugo...

Protokoll fört vid årstämma

Publicerades: 2009/5/14

Protokoll fört vid bolagsstämma den 29 april 2009

Kallelse till årsstämma

Publicerades: 2009/3/29

29 april 2009 kl: 10.30 Sturkögatan 9, Malmö. Anmälan till årsstämma i Active Properties AB (publ) Active Properties AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 29 april 2009 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med...

Aktieägarservice

Publicerades: 2008/10/24

Konvertering av aktie. Active Properties AB beslöt på bolagsstämman den 30 april 2008 att göra det möjligt för aktieägare i bolaget att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B....

Aktieägarservice

Publicerades: 2008/6/4

Konvertering av aktie Ordinarie bolagsstämma den 30 april 2008 beslöt att ägare av aktie av serie A skall äga rätt att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Framställning...

Kallelse till årsstämma 2008

Publicerades: 2008/3/28

Kallelse till årsstämma i Active Properties AB (publ) 30 april 2008 kl: 10.30, Sturkögatan 9, Malmö. Active Properties AB kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med...

Pressrelease

Publicerades: 2007/9/12

Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i DISAB Fastighets AB från DISAB Vacuum Technology AB ett dotterbolag till ACAP Invest AB i Malmö. DISAB Fastighets AB äger fastigheter i Eslöv och Vallentuna med en total uthyrningsbar yta...

Pressrelease

Publicerades: 2007/6/11

Active Properties förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö. SIFAB äger fyra...