Årsredovisning 2018

Publicerades: 2019/4/30

Årsredovisning 2018

Kallelse till årsstämma 2019

Publicerades: 2019/4/16

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 9 maj kl. 16.00. Kallelse...

Årsstämma 2019

Publicerades: 2019/3/21

Årsstämma äger rum den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Till våra Aktieägare

Publicerades: 2018/12/19

Information till våra aktieägare Under senaste veckan har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via telefon, blivit kontaktade om ett erbjudande om köp av aktier i APROP. Erbjudandet har framförts av Rex Division, ett danskt s k call-företag, på...

Delårsrapport jan-juni 2018

Publicerades: 2018/9/7

Delårsrapport jan-juni 2018

Årsredovisning 2017

Publicerades: 2018/5/16

Årsredovisning 2017

Kallelse till årsstämma 2018

Publicerades: 2018/5/2

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 25 maj kl. 16.00. Kallelse till...

Bolagsstämma 2018

Publicerades: 2018/4/11

Bolagsstämma kommer att äga rum den 31 maj 2018, kl: 11:00, på Soft Center, Ronneby.

Aktieägarinformation

Publicerades: 2018/1/16

Handla med aktien – Kontakta Pepins Group AB Active Properties A och B aktie handlas på Alternativa listan där handel sker en gång i månaden. Klicka här för att se filmen ”Så handlar Du på Alternativa Listan (1,57 min)” där Pepins Groups VD Carl...

Till våra aktieägare

Publicerades: 2017/9/26

Information till våra aktieägare Under gårdagen har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via brev, mottagit ett erbjudande om möjlighet till försäljning av aktier i APROP. Erbjudande är framställt av Norfond AB (559058-0378). Nordfond AB är ett för APROP...

Delårsrapport jan-juni 2017

Publicerades: 2017/9/12

Delårsrapport jan-juni 2017

Årsredovisning 2016

Publicerades: 2017/5/16

Årsredovisning 2016

Kallelse till årsstämma 2017

Publicerades: 2017/5/3

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 1 juni kl. 13.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 26 maj kl. 12.00. Kallelse till årsstämma...

Delårsrapport jan-juni 2016

Publicerades: 2016/9/14

Delårsrapport jan-juni 2016

Årsredovisning 2015

Publicerades: 2016/4/20

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma 2016

Publicerades: 2016/4/13

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 12 maj kl. 14.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 6 maj kl. 12.00. Kallelse till årsstämma 2016

Bolagsstämma 2016

Publicerades: 2016/3/10

Bolagsstämma kommer att äga rum den 12 maj 2016, kl: 14:00, på Soft Center, Ronneby.

Information to our shareholders

Publicerades: 2015/9/21

Yesterday the shareholders of Active Properties AB (APROP) received a letter from Intrinsic Oppkjøp AS (”Intrinsic”) with an offer to purchase shares held in APROP. The board of APROP advises its shareholders not to accept the offer presented by...

Anbud/Offer

Publicerades: 2015/9/18

Till våra aktieägare

Delårsrapport 2015

Publicerades: 2015/9/4

Delårsrapport jan-juni 2015

Årsredovisning 2014

Publicerades: 2015/5/13

Årsredovisning 2014

Kallelse till årsstämma 2015

Publicerades: 2015/2/18

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2015 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 28 maj kl. 12.00. Kallelse till...

Delårsrapport 2014

Publicerades: 2014/9/5

Delårsrapport jan-juni 2014

Protokoll fört vid årsstämma 2014

Publicerades: 2014/5/9

Protokoll ordinarie årsstämma 2014-05-08

Årsredovisning 2013

Publicerades: 2014/4/23

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 Årsredovisning 2013

Kallelse till årsstämma 2014

Publicerades: 2014/3/7

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2014 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 30 april kl. 13.00. Kallelse årsstämma...

Delårsrapport 2013

Publicerades: 2013/8/21

Delårsrapport jan-juni 2013

Protokoll fört vid årsstämma

Publicerades: 2013/4/25

Protokoll ordinarie årstämma 2013-04-24

Årsredovisning 2012

Publicerades: 2013/4/10

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 Årsredovisning 2012

Kallelse till årsstämma 2013

Publicerades: 2013/3/22

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2013 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman ska ske senast den 18 april kl. 16.00. Mera...

Information

Publicerades: 2012/10/17

Avyttring av helägt dotterbolag. Active Properties har avyttrat det helägda dotterbolaget, Österåker Runö 7:83 Fastighets AB, innehållande en fastighet i Åkersberga. Bolaget förvärvas av ett lokalt fastighetsbolag i Åkersberga, AB Tunaborgen. Försäljningen innebär att kapital frigörs som bl a...

Delårsrapport jan-juni 2012

Publicerades: 2012/8/27

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2012: Delårsrapport  Active Properties Jan-Juni 2012

Årsredovisning 2011

Publicerades: 2012/4/11

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 Årsredovisning 2011

Kallelse till årsstämma 2012

Publicerades: 2012/3/26

Kallelse till årsstämma 2012 Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2012 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet....

Kalendarium 2012

Publicerades: 2012/1/20

Årsstämma den 25 april 2012 på Soft Center i Ronneby. Delårsrapport, 6 månader, redovisas den 24 augusti 2012.

Delårsrapport jan-juni 2011

Publicerades: 2011/8/24

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2012: Delårsrapport jan-juni 2011

Årsredovisning 2010

Publicerades: 2011/4/14

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010: Årsredovisning 2010

Kallelse till årstämma 2011

Publicerades: 2011/3/29

Kallelse till årsstämma 2011 Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade...

Kalendarium 2011

Publicerades: 2010/12/14

Årsstämma den 28 april 2011 i Ronneby. Delårsrapport 6 månader redovisas den 24 augusti 2011.

Delårsrapport jan – juni 2010

Publicerades: 2010/8/25

Nedan finner du delårsrapport för Jan-Jun 2010: Delårsrapport jan – juni 2010

Protokoll fört vid årsstämma

Publicerades: 2010/5/4

Bolagsstämma protokoll

Årsredovisning 2009

Publicerades: 2010/4/15

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2009 Årsredovisning 2009

Kallelse till årsstämma 2010

Publicerades: 2010/3/26

Kallelse till årsstämma 2010 Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2010 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby. Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade...

Delårsrapport jan-juni 2009

Publicerades: 2009/8/26

Delårsrapport jan-juni 2009

Information från Skatteverket

Publicerades: 2009/8/18

Information från Skatteverket Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:24 Skatteverkets meddelande SKV M 2009:19

Delårsrapport jan-juni

Publicerades: 2009/6/12

En granskad delårsrapport för årets första sex månader 2009 kommer att finnas tillgänglig onsdagen den 26 augusti 2009.

Aktiesplit 20/1

Publicerades: 2009/5/14

Active Properties AB (publ) genomför aktiesplit 20/1 I enlighet med beslut som fattats på årsstämman den 29 april 2008 genomför bolaget en uppdelning (split) av bolagets aktier, både A- och B-aktier, i förhållandet 20:1. Därmed erhåller varje aktieägare tjugo...

Protokoll fört vid årstämma

Publicerades: 2009/5/14

Protokoll fört vid bolagsstämma den 29 april 2009

Kallelse till årsstämma

Publicerades: 2009/3/29

29 april 2009 kl: 10.30 Sturkögatan 9, Malmö. Anmälan till årsstämma i Active Properties AB (publ) Active Properties AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 29 april 2009 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med...

Aktieägarservice

Publicerades: 2008/10/24

Konvertering av aktie. Active Properties AB beslöt på bolagsstämman den 30 april 2008 att göra det möjligt för aktieägare i bolaget att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B....

Aktieägarservice

Publicerades: 2008/6/4

Konvertering av aktie Ordinarie bolagsstämma den 30 april 2008 beslöt att ägare av aktie av serie A skall äga rätt att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Framställning...

Kallelse till årsstämma 2008

Publicerades: 2008/3/28

Kallelse till årsstämma i Active Properties AB (publ) 30 april 2008 kl: 10.30, Sturkögatan 9, Malmö. Active Properties AB kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med...

Pressrelease

Publicerades: 2007/9/12

Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i DISAB Fastighets AB från DISAB Vacuum Technology AB ett dotterbolag till ACAP Invest AB i Malmö. DISAB Fastighets AB äger fastigheter i Eslöv och Vallentuna med en total uthyrningsbar yta...

Pressrelease

Publicerades: 2007/6/11

Active Properties förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö. SIFAB äger fyra...