Aktiesplit 20/1

14 maj 2009

Active Properties AB (publ) genomför aktiesplit 20/1

I enlighet med beslut som fattats på årsstämman den 29 april 2008
genomför bolaget en uppdelning (split) av bolagets aktier, både A- och B-aktier,
i förhållandet 20:1.

Därmed erhåller varje aktieägare tjugo (20) nya aktier för varje gammal

aktie. Uppdrag har lämnats till Bolagsverket per den 13 maj och aktiespliten beräknas vara
genomförd under vecka 21.