Årsstämma 2020

27 mars 2020

Pga det osäkra läget som Coronoviruset Covid-19 skapat har styrelsen i Active Properties valt att avvakta med ett datum för årets bolagsstämma. Stämman kommer dock att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.