Information

17 oktober 2012

Avyttring av helägt dotterbolag.

Active Properties har avyttrat det helägda dotterbolaget, Österåker Runö 7:83 Fastighets AB, innehållande en fastighet i Åkersberga. Bolaget förvärvas av ett lokalt fastighetsbolag i Åkersberga, AB Tunaborgen. Försäljningen innebär att kapital frigörs som bl a kommer att användas för att utveckla övriga fastigheter i beståndet.

För mer information kontakta Sven-Olof Linderoth VD i Active Properties AB
sven-olof.linderoth@activeproperties.se
Mob +46 70 301 00 67