Kalendarium 2011

14 december 2010

Årsstämma den 28 april 2011 i Ronneby.

Delårsrapport 6 månader redovisas den 24 augusti 2011.