Kalendarium 2012

20 januari 2012

Årsstämma den 25 april 2012 på Soft Center i Ronneby.

Delårsrapport, 6 månader, redovisas den 24 augusti 2012.