Kallelse till årsstämma 2008

28 mars 2008

Kallelse till årsstämma i Active Properties AB (publ)

30 april 2008 kl: 10.30, Sturkögatan 9, Malmö.

Active Properties AB kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med adress Sturkögatan 9, Malmö.

Sista anmälningsdag till årsstämman är den 28 april före kl: 16.00.

Kallelse bolagsstämma 2008

Årsredovisning 2007

Fullständiga...