Kallelse till årsstämma 2010

26 mars 2010

Kallelse till årsstämma 2010

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2010 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet.

Active properties Kallelse till årsstämma 2010