Kallelse till årsstämma 2012

26 mars 2012

Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2012 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet.

Kallelse till årsstämma