Kallelse till årsstämma 2014

7 mars 2014


Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2014 kl

. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman ska ske senast den 30 april kl. 13.00

– Erectile Dysfunction, ED generic viagra online efficacy and an acceptable safety profile..

.

Kallelse årsstämma 2014