Kallelse till årsstämma 2014

7 mars 2014

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2014 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman ska ske senast den 30 april kl. 13.00.

<a href=”http://activeproperties.se/wp-content/uploads/2014/03/Kallelse-stämma-2014.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Kallelse årsstämma 2014</a>