Kallelse till årsstämma 2015

18 februari 2015

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2015 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 28 maj kl. 12.00.

Kallelse till årsstämma 2015