Kallelse till årsstämma 2016

13 april 2016

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 12 maj kl. 14.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 6 maj kl. 12.00.

Kallelse till årsstämma 2016