Kallelse till årsstämma 2017

3 maj 2017

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 1 juni kl. 13.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 26 maj kl. 12.00.

Kallelse till årsstämma 2017