Kallelse till årsstämma 2018

2 maj 2018

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 25 maj kl. 16.00.

Kallelse till årsstämma 2018