Kallelse till årsstämma 2019

16 april 2019

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 9 maj kl. 16.00.
Kallelse till arsstamma 2019