Kallelse till årsstämma

29 mars 2009

29 april 2009 kl: 10.30 Sturkögatan 9, Malmö.

Anmälan till årsstämma i Active Properties AB (publ)
Active Properties AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 29 april 2009 klockan 10.30 i Sonessons Inredningar AB:s lokal med adress Sturkögatan 9, Malmö.

Sista anmälningsdag till årsstämman är den 24 april före kl: 16.00.

 

Kallelse till årsstämma 2009

Bolagspresentation vid bolagsstämma Protokoll fört vid årsstämma

Förslag till beslut om split punkt 11

Förslag ändring bolagsordningen p 12

Bolagsordning antagen 080430

Bolagsordning efter Ändringsbeslut 1

Bolagsordning efter Ändringsbeslut 2

Förslag apport fordran, punkten 13
Förslag punkten 13 Apport Fordran
Emissionsförslag fordringsrapport Bilaga 13A
Redogörelse 13 kap 7 § fordran Bilaga 13 B
Revisorsyttrande bilaga 13 C
Fairness Opinion

Förslag apport aktier punkten 14
Förslag Aktierapport Punkten 14

Emissionsförslag aktieapport bilaga 14A
Emissionsförslag aktieapport Bilaga 14 A

Redogörelse 13 kap 7 § aktie bilaga 14 B
Redogörelse 13 kap 7 par aktier Bilaga 14 B
Revisorsyttrande Bilaga 14 C
Förslag bemyndigande punkt 15