Kallelse till årstämma 2011

29 mars 2011

Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2011 kl. 15.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Anmälan till årsstämman och mer detaljer finns i det bifogade dokumentet.
Kallelse 2011