Kallelse till årsstämma 2013

22 mars 2013

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), organisationsnummer 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2013 kl. 11.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 18 april kl. 16.00.
Mera info se: Kallelse till årsstämma 2013

Årsredovisning 2012