Pressrelease

11 juni 2007

Active Properties förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö

Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i Sonesson Inredningar
Fastighets AB (SIFAB) från ACAP Invest i Malmö
.

SIFAB äger fyra av SONO-gruppens åtta industrianläggningar med en total uthyrningsbar yta om 37.380 kvm. Fastigheterna är belägna i Lammhult, Mårdaklev, Malmö och Tranås.

Den överenskomna köpeskillingen motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om cirka 116 MSEK och ger en direktavkastning på ca 9 %. I samband med förvärvet tecknar SONO-gruppen 15 åriga hyresavtal.

Kommentar från Active Properties VD, Sven-Olof Linderoth:
” Genom förvärvet får vi en stabil hyresgäst – kombinationen långa kontrakt och god avkastning – ger oss ett gott avstamp inför framtiden”

Kommentar från ACAP Invests VD, Thomas Bolmgren:
”Vi frigör med denna affär stora dolda värden i ACAP-koncernen. Genom likviditetstillskottet på ca 105 MSEK och den väldigt höga soliditet ACAP uppnår, finns det resurser för företagsförvärv i storleksordningen 300 MSEK

Om Active Properties AB (publ)
Active Properties AB (publ) är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt, företrädesvis i södra Sverige. Active Properties äger sedan tidigare Ronnebys Soft Center Fastighets AB innehållande kontorsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 38 000 kvm.

Mer information finns på https://www.activeproperties.se/

Om ACAP Invest AB (publ)
ACAP Invest AB (publ) är ett börsnoterat riskkapitalbolag med säte i Malmö
ACAP Invest står för att utveckla starka affärsområden både genom organisk tillväxt och genom förvärv. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO-gruppen, DISAB, Cetec Electric och MW Security.

Mer information finns på http://www.acapinvest.se/
Se även pdf-fil