Pressrelease – Nyemission

12 november 2021

Active Properties AB (publ) genomför en riktad nyemission om 17,5 MSEK till Investment AB Spiltan
Styrelsen i Active Properties (bolaget) avser att med stöd av bemyndigandet genomföra en riktad nyemission till Investment AB Spiltan, som tecknar 5 000 000 B-aktier till en kurs om 3,50 kronor per aktie och därmed befäster sin ställning som bolagets tredje största ägare.
”Vi välkomnar att Spiltan har valt att öka sitt ägande i bolaget. Vi har en rad pågående fastighets-projekt och vårt bestånd fortsätter att växa. Emissionen stärker vår finansiella beredskap och hjälper oss att bibehålla en stabil kapitalstruktur, samtidigt som den underlättar vår expansion. Vår ambition är att nå ett fastighetsvärde på över 1 miljard kronor under 2022”, säger Sven-Olof Linderoth, VD Active Properties.

”Fastigheter är ett av segmenten i Spiltans portfölj och vi har en lång historik av framgångsrika fastighetsinvesteringar. Vi investerade i Active Properties redan 2007 och har successivt utökat vårt innehav. Det är ett välskött bolag som vi bedömer har goda möjligheter att fortsätta växa och skapa värden för långsiktiga aktieägare”, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

Mera info – Pressrelease nyemission