Pressrelease

12 september 2007

Active Properties AB (publ) förvärar 100% av aktierna i DISAB Fastighets AB från DISAB Vacuum Technology AB ett dotterbolag till ACAP Invest AB i Malmö.

DISAB Fastighets AB äger fastigheter i Eslöv och Vallentuna med en total uthyrningsbar yta om 6.731 kvm.

Den överenskomna köpeskillingen motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om cirka 31 MSEK och ger en direktavkastning på ca 8,7 %. I samband med förvärvet tecknar DISAB-gruppen 15 åriga hyresavtal.

Kommentar från Active Properties VD, Sven-Olof Linderoth:
” Genom förvärvet får vi väl underhållna fastigheter och en stabil hyresgäst – kombinationen långa kontrakt och god avkastning – ger oss god stabilitet för fortsatt tillväxt”.

Kommentar från ACAP Invests VD, Thomas Bolmgren:
”Vi frigör med denna affär ytterligare dolda värden i ACAP-koncernen. Överlåtelsen innebär en skattefri reavinst om 15,5 MSEK, motsvarande 2,93 SEK per ACAP-aktie, och ett likviditetstillskott om 19 MSEK”.

Om Active Properties AB (publ)
Active Properties AB (publ) är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter, inom kontor och lätt industri, företrädesvis i södra Sverige. Active Properties samlade fastighetsinnehav uppgår efter förvärvet av DISAB Fastighets AB till c a 80.000 kvm.

Mer information finns på https://www.activeproperties.se/
Om ACAP Invest AB (publ)
ACAP Invest AB (publ) är ett börsnoterat riskkapitalbolag med säte i Malmö. ACAP Invest står för att utveckla starka affärsområden både genom organisk tillväxt och genom förvärv. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO-gruppen, TPS, DISAB, Cetec Electric och MW Security.

Mer information finns på http://www.acapinvest.se/

Se även pdf-fil