Till våra Aktieägare

19 december 2018

Information till våra aktieägare

Under senaste veckan har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via telefon, blivit kontaktade om ett erbjudande om köp av aktier i APROP
. Erbjudandet har framförts av Rex Division, ett danskt s k call-företag, på uppdraget av en för oss okänd investerare och utan någon som helst föregående kontakt med företrädare för APROP
.

Det föreslagna priset på aktierna som lämnas i erbjudandet via Rex Division är, enligt den mejlkorrespondens vi fått ta del av, 0,55 kr för A-aktien och 0,50 kr för B-aktien, dvs avsevärt lägre än senaste betalkurserna. Någon garanti för hur erhållande av betalning för eventuellt försålda aktier skall ske framgår inte av meddelandet.

Aktieägare i APROP erbjuds idag handel via Pepins Group AB och vanligtvis sker handel en gång per månad. De senaste köpkurserna i respektive aktieslag var i december för A-aktien 1,00 kr och B-aktien 0,92 kr.

Vänliga hälsningar
Active Properties AB
Sven-Olof Linderoth                                        Pia Lilja
Verkställande direktör                                    Ekonomichef
0703-01 00 67                                                  0457-38 60 17