Till våra aktieägare

26 september 2017

Information till våra aktieägare

Under gårdagen har aktieägare i Active Properties AB (APROP), via brev, mottagit ett erbjudande om möjlighet till försäljning av aktier i APROP. Erbjudande är framställt av Norfond AB (559058-0378). Nordfond AB är ett för APROP helt okänt bolag och erbjudandet har också lämnats utan någon som helst föregående kontakt med företrädare för APROP.
Aktieägarna i APROP erbjuds idag handel via Pepins Group AB och vanligtvis sker handeln en gång per månad. De senaste omsättningarna i respektive aktieslag skedde den 21/8 och då omsattes A-aktien för 0,80 kr och B-aktien för 0,88 kr. Det föreslagna priset på aktierna i erbjudande är avsevärt lägre än de senast omsatta kurserna.

Vänliga hälsningar

Active Properties AB
Sven-Olof Linderoth                                        Pia Lilja
Verkställande direktör                                    Ekonomichef
0703-01 00 67                                                  0457-38 60 17