Sven-Olof Linderoth
Verkställande Direktör
Född 1958
Anställd sedan september 2006
Utbildning Civilekonom
Mobil 0703-010067
E-post sven-olof.linderoth@activeproperties.se
Jan Granström
VD för bolagen:
Ronnebys Soft Center Fastighets AB, Sonesson Inredningar Fastighets AB, DISAB Fastighets AB, Rosenfors Industrifastigheter AB, Skeppshults Industrifastigheter AB, DJ Ronneby AB samt Sörbydal Fastighets AB.
Anställd sedan maj 2018
Född 1971
Mobil 0733-75 92 44
E-post jan.granstrom@softcenter.se
Pia Lilja
Ekonomichef
Född 1967
Anställd sedan augusti 2008
Utbildning Civilekonom
Mobil 0734-36 45 61
E-post pia.lilja@activeproperties.se
Thérésé Söderbom
Marknadsansvarig
Född 1970
Anställd sedan september 2006
Mobil 0701-450342
Epost therese.soderbom@activeproperties.se
Niclas Bremström
Revisor
Född 1964
Auktoriserad revisor, KPMG
Mobil 070-628 25 84
E-post niclas.bremstrom@kpmg.se