Sven-Olof Linderoth
Verkställande Direktör
Född 1958
Anställd sedan september 2006
Utbildning Civilekonom
Mobil 0703-010067
E-post sven-olof.linderoth@activeproperties.se
Tommy Svensson
VD för bolagen:
Ronnebys Soft Center Fastighets AB, Sonesson Inredningar Fastighets AB, DISAB Fastighets AB, Rosenfors Industrifastigheter AB samt Skeppshults Industrifastigheter AB
Anställd sedan september 2006
Född 1955
Mobil 0708-926775
E-post tommy.svensson@softcenter.se
Pia Lilja
Ekonomichef
Född 1967
Anställd sedan augusti 2008
Utbildning Civilekonom
Mobil 0734-36 45 61
E-post pia.lilja@activeproperties.se
Thérésé Söderbom
Marknadsansvarig
Född 1970
Anställd sedan september 2006
Mobil 0701-450342
Epost therese.soderbom@activeproperties.se
Niclas Bremström
Revisor
Född 1964
Auktoriserad revisor, KPMG
Mobil 070-628 25 84
E-post niclas.bremstrom@kpmg.se