Magnus Hansson
Styrelseordförande
Född 1967. Styrelseordförande sedan 2006.
Verksam inom Strenuus Capital i London.
Styrelseledamot i ACAP Invest AB. Inga övriga publika styrelseuppdrag.
Utbildning Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet inom Investment Banking, Strenuus Capital i London, Erik Penser Fondkommission och Handelsbanken.
Thomas Bolmgren
Styrelseledamot
Född 1950. Styrelseledamot sedan 2006.
Styrelseordförande i Skeppshult Gjuteri AB och styrelseledamot i ACAP Invest AB. Inga övriga publika styrelseuppdrag.
Ubildning B.Sc., M.I.M.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom Bank of America, Handelsbanken, VD Banque Nationale de Paris Sverige och VD Sankt Annae Bank.
Sven-Olof Linderoth
Styrelseledamot
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2007.
VD Active Properties AB (publ)
Styrelseuppdrag i Ronnebys Soft Center Fastighets AB, Sonesson Inredningar Fastighets AB, DISAB Fastighets AB, Rosenfors Industrifastigheter AB samt Skeppshults Industrifastigheter AB.
Ubildning civilekonom