Handla med aktien Aktieägarservice English

Aktieägarservice

Active Properties AB (publ) genomför aktiesplit 20/1

I enlighet med beslut som fattats på årsstämman den 29 april 2009
genomför bolaget en uppdelning (split) av bolagets aktier, både A- och B-aktier,
i förhållandet 20:1. Därmed erhåller varje aktieägare tjugo (20) nya aktier för varje gammal aktie. Uppdrag har lämnats till Bolagsverket per den 13 maj och aktiespliten beräknas vara genomförd under vecka 21.

För att se Skatteverkets hela beslut se nedanstående länkar:

Skatteverkets meddelande SKV M 2009:19

Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:24

Skatteverkets meddelande SKV M 2006:12

Skatteverkets allmänna råd SKV A 2006:20

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer