Handla med aktien Aktieägarservice English

Våra fastigheter

Merparten av våra fastigheter är belägna i södra Sverige i bl. a Malmö, Eslöv, Ronneby men även i Tranås, Vallentuna och Gävle. Den uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 105.000 kvm med en uthyrningsgrad på 92 procent.

Ronneby

Ronnebys Soft Center Fastighets AB

Soft Center består av tre (3) fastigheter i åtta delvis sammanlänkade byggnader uppförda i etapper under åren 1986 till 2000. Fastigheterna förvärvades 2006 och erbjuder idag flexibla kontorslösningar för alla typer av tjänsteföretag, utbildnings- och forskningsverksamhet.

Besök Soft Center

Ronneby

Fuligula AB

Fuligula AB äger en fastighet belägen i handelsområde Viggen, Ronneby kommun. Fastigheten förvärvades 2022 och hyrs ut till Rusta AB och Stadium Outlet AB.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 3.330 kvm.

Ronneby

Sörbydal Fastighets AB

Sörbydal Fastighets AB äger en fastighet belägen i handelsområde Viggen, Ronneby kommun. Fastigheten förvärvades 2018 och hyrs i sin helhet av Jysk AB. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 600 kvm och fördelar sig på butik 1 400 kvm och utegård 200 kvm.

Ronneby

DJ Ronneby AB

DJ Ronneby AB äger en fastighet belägen i handelsområde Viggen, Ronneby kommun. Fastigheten förvärvades 2018 och hyrs i sin helhet av Ahlberg Dollarstore AB.Den uthyrningsbara ytan uppgår till 2 800 kvm.

Eslöv

DISAB Fastighets AB

Den totala uthyrningsbara ytan i Eslöv uppgår till totalt 7 713 kvm och fördelar sig på kontor 585 kvm, lätt industri 3 978 kvm, lager 800 kvm, produktionshall 1 730 kvm samt lagerhall 620 kvm.

Vallentuna

DISAB Fastighets AB

Den totala uthyrningsbara ytan i Vallentuna uppgår till totalt 1 368 kvm och fördelar sig på kontor 288 kvm, lätt industri 432 kvm och lager 648 kvm.

Rosenfors

Rosenfors Industrifastigheter AB

RIFAB äger två (2) fastigheter belägna i Mårdaklev/Svenljunga och Rosenfors/Hultsfred. Fastigheterna förvärvades 2009.
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till totalt 7 376 kvm och fördelar sig på kontor 1103 kvm, lätt industri 5 807 kvm och lager 466 kvm.

Lammhult

S I Fastigheter i Ronneby AB

Den uthyrningsbara ytan i Lammhult uppgår till totalt 6 680 kvm ovh fördelar sig på kontor 623 kvm, lätt industri 4 083 kvm och lager 1 974 kvm.

Malmö

S I Fastigheter i Ronneby AB

Den uthyrningsbara ytan i Malmö uppgår till totalt 12 650 kvm och fördelar sig på kontor 875 kvm, lätt industri 7 850 kvm och lager 3 925 kvm.

Tranås

S I Fastigheter i Ronneby AB

Den uthyrningsbara ytan i Tranås uppgår till totalt 12 060 kvm och fördelar sig på kontor 670 kvm, lätt industri 6 760 kvm och lager 4 630 kvm.

Mårdaklev

S I Fastigheter i Ronneby AB

Den uthyrningsbara ytan i Mårdaklev uppgår till totalt 7 320 kvm och fördelar sig på kontor 300 kvm, lätt industri 3 015 kvm och lager 4 005 kvm.

Skeppshult

Skeppshults Industrifastigheter AB

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 7 107 kvm och fördelar sig på kontor 1 321 kvm, industri 5 226 kvm och ett lager 560 kvm.

Hedesunda

DIRO Fastigheter AB

Diro Fastigheter AB äger en fastighet belägen i Hedesunda, Gävle Kommun. Fastigheten förvärvades 2021 och hyrs i sin helhet av Rolba Svenska AB.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 4 239 kvm.

Osby

Byggfast Osby AB

Byggfast Osby AB äger en fastighet belägen i Osby, Osby Kommun. Fastigheten förvärvades 2021 och hyrs i sin helhet av KB jem & fix.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 2400 kvm.

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer