Soft Center Ronneby

Soft Center består av tre (3) fastigheter i åtta delvis sammanlänkade byggnader uppförda i etapper under åren 1986 till 2000. Fastigheterna förvärvades 2006 och erbjuder idag flexibla kontorslösningar för alla typer av tjänsteföretag, utbildnings- och forskningsverksamhet.
I lokalerna finns även två större aulor, ett flertal konferensrum, reception och kontorsserviceverksamhet, café, restauranger samt bibliotek. Den uthyrningsbara ytan uppgår totalt till cirka 32 893 kvm och har ett 100-talet hyresgäster inom skilda branscher och verksamhetsområden. Bland hyresgästerna märks Thoren Framtid, det kommunala energibolaget Miljö & Teknik, lärcentret Kunskapskällan Ronneby m fl.

Soft Center Ronneby

Soft Center består av tre (3) fastigheter i åtta delvis sammanlänkade byggnader uppförda i etapper under åren 1986 till 2000. Fastigheterna förvärvades 2006 och erbjuder idag flexibla kontorslösningar för alla typer av tjänsteföretag, utbildnings- och forskningsverksamhet.
I lokalerna finns även två större aulor, ett flertal konferensrum, reception och kontorsserviceverksamhet, café, restauranger samt bibliotek. Den uthyrningsbara ytan uppgår totalt till cirka 32 893 kvm och har ett 100-talet hyresgäster inom skilda branscher och verksamhetsområden. Bland hyresgästerna märks Thoren Framtid, det kommunala energibolaget Miljö & Teknik, lärcentret Kunskapskällan Ronneby m fl.

DISAB Fastighets AB Eslöv

DISAB Fastighets AB äger tre (3) fastigheter belägna i Eslöv (2) och Vallentuna (1). Fastigheterna förvärvades 2007 och hyrs i sin helhet av DISAB Vacuum Technology AB och DISAB-TELLA AB, helägda dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den totala uthyrningsbara ytan i Eslöv uppgår till totalt 5 363 kvm och fördelar sig på kontor 585 kvm, lätt industri 3 978 kvm och lager 800 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2022-12-31.

DISAB Fastighets AB Eslöv

DISAB Fastighets AB äger tre (3) fastigheter belägna i Eslöv (2) och Vallentuna (1). Fastigheterna förvärvades 2007 och hyrs i sin helhet av DISAB Vacuum Technology AB och DISAB-TELLA AB, helägda dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den totala uthyrningsbara ytan i Eslöv uppgår till totalt 5 363 kvm och fördelar sig på kontor 585 kvm, lätt industri 3 978 kvm och lager 800 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2022-12-31.

DISAB Fastighets AB Vallentuna

DISAB Fastighets AB äger tre (3) fastigheter belägna i Eslöv (2) och Vallentuna (1). Fastigheterna förvärvades 2007 och hyrs i sin helhet av DISAB Vacuum Technology AB och DISAB-Tella AB, helägda dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den totala uthyrningsbara ytan i Vallentuna uppgår till totalt 1 368 kvm och fördelar sig på kontor 288 kvm, lätt industri 432 kvm och lager 648 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2022-12-31.

DISAB Fastighets AB Vallentuna

DISAB Fastighets AB äger tre (3) fastigheter belägna i Eslöv (2) och Vallentuna (1). Fastigheterna förvärvades 2007 och hyrs i sin helhet av DISAB Vacuum Technology AB och DISAB-Tella AB, helägda dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den totala uthyrningsbara ytan i Vallentuna uppgår till totalt 1 368 kvm och fördelar sig på kontor 288 kvm, lätt industri 432 kvm och lager 648 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2022-12-31.

Rosenfors Industrifastigheter AB

RIFAB äger två (2) fastigheter belägna i Mårdaklev/Svenljunga och Rosenfors/Hultsfred. Fastigheterna förvärvades 2009 och hyrs i sin helhet av bolag inom SONO Inredningar AB, ett helägt dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till totalt 7 376 kvm och fördelar sig på kontor 1103 kvm, lätt industri 5 807 kvm och lager 466 kvm.
Hyresavtalen löper t o m 2024.

Rosenfors Industrifastigheter AB

RIFAB äger två (2) fastigheter belägna i Mårdaklev/Svenljunga och Rosenfors/Hultsfred. Fastigheterna förvärvades 2009 och hyrs i sin helhet av bolag inom SONO Inredningar AB, ett helägt dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till totalt 7 376 kvm och fördelar sig på kontor 1103 kvm, lätt industri 5 807 kvm och lager 466 kvm.
Hyresavtalen löper t o m 2024.

Sonesson Inredningar Fastighets AB Lammhult

SIFAB äger sju (7) fastigheter belägna i Malmö (1), Mårdaklev/Svenljunga (2), Lammhult/ Växjö (1) och Tranås (3). Fastigheterna förvärvades 2007 och 2008 och hyrs i sin helhet av bolag inom SONO Inredningar AB, ett helägt dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den uthyrningsbara ytan i Lammhult uppgår till totalt 6 680 kvm ovh fördelar sig på kontor 623 kvm, lätt industri 4 083 kvm och lager 1 974 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2022-12-31.

Sonesson Inredningar Fastighets AB Lammhult

SIFAB äger sju (7) fastigheter belägna i Malmö (1), Mårdaklev/Svenljunga (2), Lammhult/ Växjö (1) och Tranås (3). Fastigheterna förvärvades 2007 och 2008 och hyrs i sin helhet av bolag inom SONO Inredningar AB, ett helägt dotterbolag till ACAP Invest AB.
Den uthyrningsbara ytan i Lammhult uppgår till totalt 6 680 kvm ovh fördelar sig på kontor 623 kvm, lätt industri 4 083 kvm och lager 1 974 kvm.
Hyresavtal löper t o m 2022-12-31.