Handla med aktien Aktieägarservice English

Finansiell information

Här publicerar vi alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Styrelseordförande

Magnus Hansson

Född 1967
Styrelseordförande sedan 2006

Verksam inom Strenuus Capital i London.
Flertalet ordförandeuppdrag i svenska industribolag bl a Rolba Svenska AB, RME of Sweden AB, H Cap AB mfl.

Utbildning Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet inom Investment Banking, Strenuus Capital i London, Erik Penser Fondkommission och Handelsbanken

Styrelseledamot

Thomas Bolmgren

Född 1950
Styrelseledamot sedan 2006

VD Helios Invest AB

Styrelseuppdrag i Skeppshult Gjuteri AB, Rolba Svenska AB, RME of Sweden AB mfl

Utbildning B.Sc., M.I.M.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom Bank of America, Handelsbanken, VD Banque Nationale de Paris Sverige och VD Sankt Annae Bank.

Styrelseledamot

Sven-Olof Linderoth

Född 1958
Styrelseledamot sedan 2007

VD Active Properties AB (publ)

Styrelseuppdrag i Ronnebys Soft Center Fastighets AB, S I Fastigheter i Ronneby AB, DISAB Fastighets AB, Rosenfors Industrifastigheter AB, Skeppshults Industrifastigheter AB,  Sörbydal Fastighets AB, DJ Ronneby AB, Byggfast Osby AB, Diro Fastigheter AB samt Fuligula AB

Utbildning civilekonom

Styrelseledamot

Marcus Rasmusson

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2021

VD Disab-Tella AB
VD DISAB Vacuum Technology AB

Styrelseuppdrag i Elbogen Electric AB, Cetec AB, Rolba Svenska AB, RME of Sweden AB mfl

Utbildning civilekonom

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer