Fuligula AB
Ronneby

Fuligula AB äger en fastighet belägen i handelsområde Viggen, Ronneby kommun. Fastigheten förvärvades 2022 och hyrs ut till Rusta AB och Stadium Outlet AB.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 3.330 kvm.