Aktieägarinformation

16 januari 2018

Handla med aktien – Kontakta Pepins Group AB
Active Properties A och B aktie handlas på Alternativa listan där handel sker en gång i månaden.

Klicka här för att se filmen ”Så handlar Du på Alternativa Listan (1,57 min)” där Pepins Groups VD Carl Johan Högbom berättar om handelsförfarandet.

För en närmare beskrivning av Pepins Groups handelsmodell och för att komma till kundregistreringen, klicka här.

Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Pepins Group på
telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@pepins.com