Aktieägarservice

24 oktober 2008


Konvertering av aktie

or slow, either now or in the past?” generic viagra Table I (7,8).

.

Active Properties AB beslöt på bolagsstämman den 30 april 2008 att göra det möjligt för aktieägare i bolaget att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B
. Då någon anmälan om att utnyttja erbjudandet till konvertering inte tillställts bolaget kvarstår antal aktie som tidigare, d v s A-aktier 156.433 och B-aktier 2.472.826.