Handla med aktien Aktieägarservice English

Kallelse till årsstämma 30 maj 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIVE PROPERTIES AB (PUBL)
Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org. nr. 556594–2447, kallas härmed till årsstämma torsdag den 30 maj 2024 kl. 11.30, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.

Kallelse till årsstämma

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer