Handla med aktien Aktieägarservice English

Solceller Soft Center Ronneby

Soft Center har installerat solpaneler på två fastigheter och fler är under projektering.

Soft Center har installerat solpaneler på två fastigheter och fler är under projektering. Soft Center Ronneby har idag 400 solpaneler på en takyta om ca 650 kvm av kontorshotellets takytor har idag solpaneler med en kapacitet att producera 120 000 kWh förnybar energi per år.

Soft Centers VD Jan Granström är nöjd med resultatet:
– För oss är solpanelerna och egenproduktion av el, ett viktigt steg för att attrahera nya hyresgäster och behålla de vi har idag. Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör och vi ser investeringen som en framtidssäkring. Och så skapar det stolthet internt att känna att vi är med och gör skillnad. Det är en stor fördel att ha en expertpartner som Enkla Elbolaget i huset vid en satsning som den här.

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer