Välkommen till Active Properties AB
Active Properties är ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt. Active Properties prioriterar fastighetsinvesteringar med hög avkastning, balanserad risk och långa hyresavtal för att därigenom uppnå en långsiktigt god avkastning till bolagets ägare.

Affärsidén är att skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor och lätt industri/lager.

Senaste nytt

Kallelse till årsstämma 2020
Publicerades: 2020/5/20
Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas...
Årsstämma 2020
Publicerades: 2020/5/7
Årsstämma hålls den 23 juni 2020 kl. 11.00, i...