Välkommen till Active Properties AB
Active Properties är ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt. Active Properties prioriterar fastighetsinvesteringar med hög avkastning, balanserad risk och långa hyresavtal för att därigenom uppnå en långsiktigt god avkastning till bolagets ägare.

Affärsidén är att skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor och lätt industri/lager.

Senaste nytt

Till våra aktieägare
Publicerades: 2017/9/26
Information till våra aktieägare Under gårdagen har aktieägare i...
Delårsrapport jan-juni 2017
Publicerades: 2017/9/12
Delårsrapport jan-juni 2017