Välkommen till Active Properties AB
Active Properties är ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt. Active Properties prioriterar fastighetsinvesteringar med hög avkastning, balanserad risk och långa hyresavtal för att därigenom uppnå en långsiktigt god avkastning till bolagets ägare.

Affärsidén är att skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor och lätt industri/lager.

Senaste nytt

Delårsrapport januari-juni 2021
Publicerades: 2021/10/5
Läs inlägget
Årsredovisning 2020
Publicerades: 2021/6/8
Läs inlägget