Handla med aktien Aktieägarservice English

Vi skapar långsiktiga värden

Active Properties är ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige.

Våra fastigheter

Active Properties

Kommersiella fastigheter inom kontor, industri och handel.

Vi äger och förvaltar idag ett 20-tal kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på kontor och lätt industri men även en viss mängd handel. Merparten av fastigheterna är belägna i södra Sverige i bl. a Malmö, Eslöv, Ronneby men även i Tranås, Vallentuna och Gävle. Den uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 105.000 kvm med en uthyrningsgrad på 92 procent.

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer