Kallelse till årsstämma 2021

25 maj 2021

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 22 juni 2021 kl 10.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 16 juni kl 16.00.

Kallelse till årsstämma 2021