Kallelse till årsstämma 2022

4 maj 2022

Aktieägarna i Active Properties AB (publ), org.nr. 556594-2447, kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022 kl 13.00, i bolagets lokaler i Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby.
Anmälan till årsstämman ska ske senast den 27 maj kl 16.00.

Kallelse till årsstämma 2022