BOLAGSORDNING för Active Properties AB (publ) Org nr 556594-2447

Bolagsordning har antagits vid årsstämman den 2 juni 2022

Bolagsordning – årsstämma 220602