Handla med aktien Aktieägarservice English

Information till aktieägare

Pepins avvecklar verksamheten – återlämnar samtliga tillstånd

Mera information PRESSMEDELEANDE

 

Styrelsen i Pepins har tagit ett beslut om att avveckla verksamheten. Ett första steg i detta
arbete har varit att lämna tillbaka samtliga av Pepins tillstånd till Finansinspektionen.

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer